بازدید مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمان از ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان
بازديد مديرکل روابط عمومي استانداري کرمان از ستاد هماهنگي کانون هاي فرهنگي هنري مساجد استان

بازدید مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمان از ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان

مجتبي اسدي مديرکل روابط عمومي استانداري کرمان و مشاور استاندار کرمان در امور رسانه ضمن حضور در ستاد هماهنگي کانون هاي فرهنگي هنري مساجد استان با مدير و همکاران اين ستاد ديدار و گفتگو کرد.
شناسه خبر : 59684 تاریخ انتشار : ۸ بهمن ۱۴۰۲ زمان انتشار : ۱۴:۰۵

به گزارش روابط عمومی ستادهماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کرمان؛ مجتبی اسدی مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمان و مشاور استاندار در امور رسانه صبح شنبه ۷ بهمن با حضور در ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان کرمان با مدیر و همکاران این ستاد دیدار و گفتگو کرد.
مجتبی اسدی در این دیدار گفت: با توجه به اهمیت و نقش و محوری مساجد، ضرورت دارد ارکان مسجد با اجتناب از موازی کاری در مساجد فعالیت کنند و باتوجه به ارتباط کانون های فرهنگی هنری مساجد با مخاطب نوجوان و جوان، ستاد هماهنگی کانون های مساجد می تواند نقش پر رنگی را در مسجد ایفا کند.
وی بیان داشت: مسجد باید علاوه بر انجام مسائل عبادی در سایر حوزه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نفش اثرگذاری ایفا کند و مردم برای رفع رجوع نیازهای خود به مسجد مراجعه کنند چراکه مسجد یک ظرفیت همه جانبه جهت هدایت جامعه محسوب می شود.
علی مهدی خانی در این دیدار ضمن تشریح فعالیت‌های ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان، افزود: استان کرمان دارای ۷۰۰ کانون فرهنگی هنری است که در مناطق شهری، روستایی و عشایری استان درحال فعالیت هستند.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد استان کرمان تصریح کرد: فعالیت کانون های فرهنگی و هنری در چند سال اخیر مبتنی بر سامانه بچه های است، براین اساس اعضای کانون ها باید فعالیت‌های خود را در سامانه بچه های مسجد ثبت و مورد ارزیابی قرار می گیرد و در نهایت رتبه های برتر در سطح ملی و استانی اعلام می شود.

وی بیان داشت: به لطف خدا در سال جاری استان کرمان حائز 8 رتبه برتر در سطح ملی شده است که نست به سایر استان ها عملکرد خوبی محسوب می شود لذا جا دارد از اعضای کانون های فرهنگی هنری که با روحیه جهادی درحال فعالیت هستند، تقدیر و تشکر کنم.